Tankönyv

Jelenleg az alábbi oktatóanyagok állnak rendelkezésedre

281. Prefixes: MIS (prefixes)

282. Prefixes: UNDER, OVER (prefixes)

283. Prepositional compounds: UP - prepozíciós összetételek (vocabulary)

284. Prepositional phrases (Beginners) 01 (prepositions)

285. Prepositional phrases (Beginners) 02 (prepositions)

286. Prepositional phrases 03 (phrasal verbs)

287. Prepositional phrases, phrasal verbs, vonzatos igék - bevezető (prepositions)

288. Prepositions (Elöljárószók) - bevezető (prepositions)

289. Prepositions of place - A térbeli elhelyezkedés prepozíciói (prepositions)

290. Present Continuous (Folyamatos jelen) (present continuous)

291. Present Participles 1 (Folyamatos melléknévi igenevek) (present participle)292. Present Participles II (A határozói igenév) (participles)

293. Present Perfect (Befejezett jelen) form (present perfect)

294. Present Perfect (Befejezett jelen) usage (present perfect)

295. Present Perfect (befejezett jelen): been to, been in, gone to (past perfect)

296. Present Perfect babonák (befejezett jelen) (present perfect)

297. Present Perfect Continuous (Befejezett folyamatos jelen) (present perfect continuous)

298. Present Perfect or Simple Past? (Befejezett jelen vagy egyszerű múlt) (perfect versus simple)

299. Present Simple vs Continuous (Folyamatos és egyszerű jelen) (simple versus continuous)

300. Presentations 101 - introduction (Előadások - bevezetés) (Language in use)search EN EN EN | Saját szótár | Az ördögi kört pedig így mondd angolul: a vicious circle. ['vɪʃəs]