Tankönyv

A létige mint segédige

Ezt az anyagot kezdő szintű hallgatóknak szántuk, de tapasztaltaink szerint a középfokra készülőknél is hasznos lehet néha.

1. Igék és segédigék - alapszabály

Mint arról már bizonyára értesültél korábbi tanulmányaid során, az angolban tagadni és kérdezni alapvető, sztenderd módon kizárólag segédigével lehet. Bizonyára arra is emlékszel, hogy leszögezhetjük: az angol mondatfajták közül csak nagyon kevés van olyan, ahol állító formában nem jelenik meg segédige, méghozzá kettő: az egyszerű jelen és az egyszerű múlt igeidőkben az állító kijelentő forma nem tartalmaz segédigét - az összes többi mondatfajtában minden esetben van segédige. Az alábbi mondatok (1-4) mind állító-kijelentő formában vannak, de mindegyikben szerepel egy segédige, ezt félkövérrel szedtük.

 1. John can play the piano very well.
  John nagyon jól tud zongorázni.
 2. I will help you.
  Én majd segítek neked.
 3. Mary has got two brothers.
  Marynek két fiútestvére van.
 4. I would like an ice cream, please.
  Egy fagyit legyen szíves!

Ezeknél egyszerű a helyzet: tagadni úgy kell, hogy a segédigére csapjuk a not tagadószót (vagy összeolvad vele vagy sem, ez opcionális leginkább), és készen is vagyunk.

 1. I can't play cards very well.
  Nem tudok valami jól kártyázni.
 2. I haven't got any money.
  Nincs pénzem.
 3. Sam wouldn't like to come with us.
  Sam nem akar velünk jönni.

Kérdésnél is egyszerű a helyzet: a segédigét az alany elé visszük, és ha van kérdőszó is, akkor az a mondat legelejére kerül:

 1. Would you like a glass of milk?
  Kérsz egy pohár tejet?
 2. How many buscuits would you like?
  Hány sütit kérsz?
 3. What musical instruments can you play?
  Milyen hagszereken játszol?
 4. Will you help me?
  Segítenél nekem?
 5. Why wouldn't you like to join us?
  Mért nem akarsz csatlakozni hozzánk?

Ahol nincs segédige kijelentő-állító formában, oda mindig a do segédige megfelelő formáját tesszük: múltban did, harmadik személyben jelenben does, máshol do. Még egyszer: ez kizárólag két mondatfajtában lehetséges: egyszerű jelen és egyszerű múltban, és azoknál is egyedül a kijelentő-állító formában.

 1. Bob likes action films.
  Bob szereti az action filmeket.
 2. Bob doesn't like action films.
  Bob nem szereti az action filmeket.
 3. Does Bob like action films?
  Szereti Bob az action filmeket?
 4. Jill went to cinema last night.
  Jill tegnap este moziban volt.
 5. Jill didn't go to cinema last night.
  Jill nem volt tegnap moziban.
 6. Did Jill go to cinema last night?
  Volt tegnap Jill moziban?


2. A létige mint segédige

A fenti egyes pontban többször is leszögeztük tehát, hogy tagadni és kérdezni kizárólag segédigével lehet, s ha nem mondunk a kijelentésben segédigét, akkor beletesszük a do valamilyen formáját. Hogyan mondjuk tehát tagadóban vagy kérdőben ezt a mondatot:

 1. Mick was here last night.
  Itt volt Mick tegnap este.

A válaszhoz ezt kell tudni: a létige normál igeként ÉS segédigeként is funkcionál - legalább is a legtöbb mondatban. Ha viszont így áll a helyzet, akkor a fenti 19-es mondat tagadásához és kérdéséhez nem kell egy új segédigét beiktatnunk, hiszen a szabályunk az, hogy ha van már segédige a mondatban, akkor azzal operáljunk, ahhoz tegyük a tagadószót ha tagadunk, és azt vigyük az alany elé, ha kérdezünk. Így:

 1. Mick wasn't here last night.
  Mick nem volt itt tegnap este.
 2. Was Mick here last night?
  Itt volt Mick tegnap este?
 3. Were you at home last weekend?
  Otthon voltál a múlt hétvégén?
 4. Where were you in the morning?
  Hol voltál délelőtt?
 5. Were you a good student when you were a child?
  Jó tanuló voltál gyerekkorodban?

Tehát nincs olyan forma az angol nyelvben, hogy *did you be / * he didn't be vagy ehhez hasonlók.


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Itt van egy újabb lezser kifejezés: You've been had: na téged jól átvertek.