Tankönyv

A rendelkezésre állás nyelvtana

A 'there + be" szerkezet (remélhetőleg) köztudomásúan létezést jelent: valami van vagy nincs. Érdekesség, hogy a szerkezet csak helyhatározóval együtt állhat, tehát mindig meg kell mondani (vagy a szövegkörnyezettel egyértelművé tenni), hogy az illető dolog hol létezik. Nem szoktunk ilyet mondani: "*There is a table". Helyes viszont ez: "There is a table on the balcony." Az is ismert, hogy határozott fpneveket és tulajdonneveket nem használhatunk az ilyen mondatokban. Rossz tehát ez: "*There is Clara in the room." vagy "*There is Luxemburg in Europe."

Egy esetben nem kell helyhatározót használni az ilyen mondatokban: akkor, ha a mondat jelentése az, hogy az illető dolog "rendelkezésre áll". Ilyen esetben még az is megengedhető, hogy határozott dolgokat, sőt személyeket vagy tulajdonneveket használjunk a mondatban, így: "There's John and Mary to help us."; "There is the potato and the onions". Így a jelentésük ez: "Ott van John és Mary, aki segíthet nekünk", illettve "És van még a krumpli és a hagyma." (Rendelkezésre állnak, fel lehet őket használni.)

Ez utóbbi esetben még marakodnak a nyelvészek, hogy vajon lehet-e mutató névmásként értelmezni a there-t, de mi most kimaradunk ebből az izgalmas vitából.


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | you can rest assured that blabla - ezt mondd, ha biztosítasz valakit vmi felől.