Tankönyv

A határozott névelő (Definite article)

Ebben az anyagban szokásunkkal ellentétben elsősorban nem logikai megközelítést alkalmazunk, amikor megnézzük, milyen esetekben használatos a határozott névelő. Ehelyett egy listát adunk azoknak a kezébe, akiknek ez a módszer hasznosabb vagy tetszetősebb. Ebből következik, hogy alkalomadtán bizony nem is állja meg a helyét a "szabályunk", viszont nagyon sok esetet lefed. Kezeld tehát ennek megfelelő óvatossággal!

A határozott névelő használatának legfontosabb szabályát már korábban említettük: a párbeszédet folytatók által ismert élőlény vagy élettelen tárgy előtt használjuk. Állhat egyes és többes számú főnév előtt, amelyet vagy amelyeket egy vagy több halmazból emelünk ki, vagyis határozunk meg.

Nézzük meg részletesen, hogy mikor használhatunk határozott névelőt az angol nyelvben!

1. Korábban említett élőlényeknél és élettelen tárgyak előtt, vagy ha azok a párbeszédben résztvevők előtt ismertek.

Képleírásnál például adott a kép (the picture), de a házat először látjuk (a house). A második mondatunkban már ismerjük a házat (the house), de a lányt először látjuk (a girl).

 1. There's a little house in the picture. In the house a girl is washing up.
  Van egy kis ház a képen. A házban egy lány mosogat.

2. Mi magunk határozzuk meg, s emeljük ki a főnevet a csoportból.

Képzeljük el, hogy egy boltban állunk az édességek előtt, s egyikünk megkérdezi:"Which one shall we buy?" "Melyiket vegyük meg?" A másikunk válaszol:"The white one." "A fehéret."

3. Egyedülállónak tartott főnevek előtt, egyedi értelemben is használjuk.

the universe - a világegyetem, the sun - a nap, the moon - a hold, the sky - az ég, the country - a vidék, the pope - a pápa stb.

4. Találmányok és állatok esetében gyakran egyedi értelemben egyes számot használunk határozott névelővel.

 1. The radio was invented by Marconi.
  Marconi találta fel a rádiót.
 2. The dog is Man's best friend.
  A kutya az ember legjobb barátja.

5. Amikor hangszeren játszunk vagy valamilyen táncot táncolunk, határozott névelőt kell használnunk a főnév előtt.

Sőt néhány atlétikai és úszó sportágnál is.

 1. My brother plays the trumpet every day.
  A testvérem minden nap trombitál.
 2. I often dance the tango.
  Gyakran tangózom.
 3. The triple jump is similar to the long jump.
  A hármasugrás hasonlít a távolugráshoz.
 4. Who won the crawl?
  Ki nyerte meg a gyorsúszást?

6. Felsőfokú melléknevek és sorszámnevek előtt kötelező használnunk.

 1. They bought the cheapest computer.
  Az legolcsóbb számítógépet vették meg.
 2. My sister has only read the first chapter.
  A testvérem csak az első fejezetet olvasta el eddig.

Szóban a dátumoknál és a királyi vagy más nemes családok sorszámmal ellátott tagjainál kell használnunk.

 1. November 2nd (szóban November the second)
 2. 2nd November (szóban the second of November)
 3. Queen Elisabeth I (szóban Queen Elisabeth the first)

7. Birtokos névmások helyett is használhatjuk, főleg testrészek esetében elöljáros szerkezetéknél.

 1. He kissed her on the cheek.
  A fiú arcon csókolta a lányt.
 2. Grandmother took her grandchild by the hand.
  A nagymama kézenfogta unokáját.

8. Melléknevek előtt, amelyek egész csoportra utalnak. Mivel így ezeknek többes számú jelentésük lesz, többes számúként kell velük bánnunk.

 1. the young
  a fiatalok
 2. the rich
  a gazdagok
 3. the sick
  a betegek
 4. the blind
  a vakok
 5. the unemployed
  a munkanélküliek
 6. the famous
  a híresek
 7. The old deserve to be treated in a better way.
  Az idősek megérdemlik, hogy jobban bánjanak velük.

stb

Ugyanígy a ch-ra, sh-ra, ese-re és ss-re végződő nemzetiségeknél is az egész csoportot fejezzük ki.

 1. the Dutch
  a hollandok
 2. the British
  a britek
 3. the Japanese
  a japánok
 4. the Swiss
  a svájciak
 5. The Spanish are famous for their wines.
  A spanyolok híresek a boraikról.

9. Néhány egyes számban álló főnév előtt, amikor csoportként gondolunk rájuk szintúgy használjuk. A jelentésük ilyenkor többes számú, s így is kell ezeket kezelnünk.

 1. the audience
  a közönség
 2. the government
  a kormány
 3. the police
  a rendőrség
 4. the team
  a csapat
 5. The committee have carefully considered the financial state of the association and the budget.
  A bizottság alaposan megvizsgálta a szervezet vagyoni állapotát és költségvetését.

Ha viszont egységként gondolunk rájuk, akkor egyes számúként kell bánnunk velük.

 1. The extended family usually gets together at holidays.
  A tág család rendszerint ünnepnapokon jön össze.

10. Időhatározoknál határozott névelőt használunk néhány meghatározott napszak,nap, hónap, évtized, évszázad vagy évcsoport előtt.

 1. in the morning
  délelőtt, reggel
 2. in the afternoon
  délután
 3. in the evening
  este
 4. on the following day
  a következő napon
 5. the day before yesterday
  tegnapelőtt
 6. in the months that followed
  a következő hónapokban
 7. in the 13th century
  a 13.században
 8. We are leaving for Hévíz the day after tomorrow.
  Holnapután megyünk Hévízre.
 9. She grew up in the seventies.
  A hetvenes években nőtt fel.

Sokszor a this/that mutató névmás helyett is ezt használjuk.

 1. at the time
  annak idején
 2. by the time
  akkorra, amikor

11. Mindig kötelező használni a következő szavaknál.

 1. the same
  ugyanaz
 2. the cinema
  mozi
 3. the theatre
  színház
 4. the radio
  rádió
 5. Your trousers are the same colour as mine.
  Ugyanolyan színű a nadrágunk.(A te nadrágod ugyanolyan színű, mint az enyém.)
 6. The Smiths go to the cinema once a month.
  Smithék havonta egyszer mennek moziba./ A Smith család havonta egyszer megy moziba.

Végül meg kell említenünk, hogy számtalan kifejezést kell külön megjegyeznünk, hogy helyesen használjuk a névelőket és az idiómákat.

 1. Don't beat about the bush.
  Ne köntörfalazz!

_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Ha valakit "nagy parókának" titulálsz> bigwig, akkor azt mondod, az egy marha fontos ember, nagykutya