Tankönyv

A főnevek többes száma (plurals)

Az angol főnevek kétféleképpen kerülhetnek többes számba: szabályosan és rendhagyóan.

1. Szabályos többes szám

A többes szám jele az S, amit a főnév végére teszünk toldalékként. Mind írásban, mind kiejtésben több esetet kell megjegyezni a használatával kapcsolatban.

1.1 Helyesírási tudnivalók

A/ Normál esetben az S toldalékot egyszerűen a főnév végére tesszük:

pen - pens
table - tables
door - doors
girl - girls
boy - boys

B/ Ha a főnév egyes számban mássalhangzó utáni Y-ra végződik, akkor ez az Y ie-re változik:

country - countries
cherry - cherries
city - cities
lady - ladies

A fenti szabály már tartalmazza, de külön is megjegyezzük, hogy ha a szóvégi Y előtt magánhangzó van, akkor nem változik semmi:

journey - journeys
key - keys
boy - boys

C/ Ha a főnév egyes számban S, X, Z, CH vagy SH betűkre végződik, akkor az S toldalék elé betoldunk egy E betűt is.

bus - buses
watch - watches
bush - bushes
box - boxes
waltz - waltzes

1.2 Kiejtési tudnivalók

A többes szám jelét háromféleképpen lehet kiejteni, az alábbi szabály szerint. Mindegyik szabályt úgy kell értelmezni, hogy a felsorolt hangok a kiejtésben szerepelnek (tehát a szóvégződéseket úgy értjük, hogy kiejtésben olyan hangra végződik a szó egyes számban).

1: zöngés mássalhangzó (kivéve a 3. pontban felsoroltakat) és magánhangzó után [z], mint az alábbi főnevekben mind: tables, chairs, pens, ads, potatos

2: Zöngétlen mássalhangzó (kivéve a 3. pontban felsoroltakat) után [s]: hits, lips, backs

3: [iz] a többes szám kiejtése, ha a főnév egyes számban az alábbi hangok valamelyikére végződik [s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ]

Ha a böngésződ nem tudná megjeleníteni a fenti fonetikus IPA jeleket (vagy urambocsá nem ismernéd a jeleket), leírjuk a magyar kiejtés szerint olvasandó magyar betűkkel is: sz, z, s, zs, cs, dzs

buses, buzzes, bushes, coaches, fridges2. Rendhagyó többes szám

Néhány főnév többes száma nem szabálykövető, a többes számú formát ezekben az esetekben meg kell jegyezni egyenként mindegik főnév esetében. Az alábbiakat emeljük ki közülük:

man - men (férfiak)
woman - women (nők - kiejtése: ['wimin])
child - children (gyerekek ['tʃɑɪld - tʃɪldrən])
mouse - mice (egerek)
louse - lice (tetvek)
goose - geese (libák)
foot - feet (lábak)
tooth - teeth (fogak)
shelf - shelves (polcok)
wife - wives (feleségek)
knife - knives (kések)
life - lives (életek)
half - halves (felek, ti. "nem egészek")

Kiejtésben rendhagyónak számít a house - houses is, hiszen a többes szám jelét nem [siz], hanem [ziz] formában ejtjük ki.

Ha összetett a főnév és ha a szóösszetétel utolsó tagja rendhagyó, akkor rendhagyóan kell képezni a többes számot is:

policeman - policemen (rendőrök)
policewoman - policewomen (rendőrnők)
grandchild - grandchildren (unokák)

A fenti "policemen" (rendőrök) kiejtése ugyanaz, mint az egyes számú formának, hiszen a hangsúly a második szótagon van, a "men" vagy "man" rész pedig így egyaránt schwa hanggal ejtendő, így: [mən] - a különbség tehát kizárólag írásban látható. (Szóban pedig majd a szövegkörnyezet eldönti, melyik van használatban éppen.)

A rendhagyó többes számról külön fejezetben tanulhatsz további fontos dolgokat. Ebben az ismertetőben csak a bevezető, alapozó szintű tanulnivalót foglaltam össze.

3. A többes szám használata

3.1 Összetett főnevek

Ha összetett főnevet vagy jelzős főnevet akarsz többes számba tenni, a kivételes esetektől eltekintve csak az utolsó tagot kell többes számba a tenni, az előzőeket nem kell megváltoztatni.

credit card - cerdit cards
round table - round tables
front door - front doors
school girl - school girls (ez egy szóba is írható)

3.2 Több tárgy - többes szám

Az angol többes számba teszi a főnevet minden olyan esetben, amikor több dologról van szó.

... még ha első hallásra ez buta megjegyzésnek is tűnik. A magyarban például ugyanis ez nem így van: két asztal, sok gyerek, ötmilliárd ember - ezek az angolban a fenti szabály alapján mind többes számban kell szerepeljenek: two tables, many children, five billion people.

3.3 Számnevek többes száma

A számok nevét nem tesszük többes számba, ha számok hagyományos megnevezéséről van szó:

three thousand
four hundred
ten million

A szám után álló főnevet (természetesen) ettől függetlenül többes számba tesszük

three thousand euros
four hundred books
ten million people

Többes számba tesszük azonban a számnevet, ha nem konkrét számról van szó, hanem meghatározatlan mennyiségről:

hundreds of books (könyvek százai)
millions of people (emberek milliói)

A főnevek többes száma tartogat még néhány érdekességet, amelyeket más oktatóanyagokban tanulhatsz meg, így például az egyeztetéssel kapcsolatosan, a kollektív főneveknél vagy a módosítószóknál.


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Angolul nem szokás 20 órát mondani, az 8pm. Ha 20-at mondasz, azt military time-nak titulálják.