B1b általános tanfolyam

34 feladatcsomag, 23800 Ft

Kurzusleírás

Ez a B1 szint második kurzusa. Azoknak javasoljuk, akik már elvégezték a B1a szintű kurzust, vagy rendelkeznek az annak megfelelő tudással.

Nyelvtanban: elmélyítjük az igeidőkről eddig tanultakat (ismertnek tekintjük az egyszerű, folyamatos és befejezett jelent és az egyszerű múltat) sok gyakorlással és további bemutató szövegekkel és példamondatokkal, majd megismerkedünk újabbakkal, iközben összevetjük őket a korábbi formákkal. Bármilyen angol megnyilatkozás szinte biztosan tartalmaz szenvedő szerkezetet - most fogjuk megtanulni a fomráját és használatát. A feltételes módról tanultunk már, most múlt időben is megtanuljuk használni. A korábbi szinteken már tanult nyelvtantémákat újra elővesszük és vagy gyakoroljuk, vagy újabb részletekkel bővítjük a tudásunkat.

A szókincsben további gyakori és fontos témákat veszünk szemügyre (munka, ünnepek stb.), és fontos nyelvi készségeket alapozunk meg: hogyan kell egyetérteni és ellenvéleményt kifejezni, hogyan kérhetünk másokat valamire és hogyan válaszolhatunk ilyenekre, vagy hogy hogyan néz ki a hivatalos levél vagy az email.

Tanmenet

Nyelvtantémák

Szókincs, reading és listening témák

Online English Department