Bibliai angol

20 feladatcsomag, 6000 Ft

Kurzusleírás

A kurzust legalább középfokú (B1) szintű angol nyelvtudással rendelkezőknek ajánljuk. Központi témája a zsidó-keresztény Biblia, tehát (keresztény megfogalmazással élve) mind az Ószövetség, mind az Újszövetség szerepel benne.

A kurzus célja megismertetni azokat az angol szavakat, kifejezéseket, mondatszerkesztési módokat és egyéb nyelvi eszközöket, amelyek segítségével a hallgató önállóan is képes értelmezni az angol nyelvű bibliai és azzal rokon szövegeket.

A kurzus során szemelvényeket olvasunk a Bibliából különféle angol fordításokban. Felhasználjuk az 1600-az évek elején elkészített King James fordítást, esetenként a mai átdolgozásában, illetve összehasonlítjuk egészen modern fordításokkal is.

A kurzusban nem csak írásos szövegek szerepelnek, hanem esetenként az egyes szövegek felolvasott, hangzó változatai is, így a kiejtés elsajátítása és fejlesztése is fontos szerepet kap. A szemelvények nyelvtani és más nyelvi különlegességeire minden esetben felhívjuk a figyelmet, de külön témaként nem tárgyaljuk őket: nincs tehát nyelvtani modulunk. A tanult szókincset különféle feladatokkal gyakoroljuk majd, és az olvasott szövegeket minden esetben összevetjük a magyar fordításokkal is (régies és modern változatokkal egyaránt).

A bibliai szemelvények mellett olvasunk a Biblia történetéről, az egyes fordításokról vagy a kanonizációról szóló tudományos ismeretterjesztő szövegeket is.

A kurzus során semmilyen (vallásos vagy másféle) ideológia nem kap szerepet. A szövegeket szigorúan nyelvi szempontból elemezzük, a kiválasztott ismeretterjesztő szövegek is kizárólag tudományos megközelítést alkalmaznak.

A kurzust vezető tanár angoltanári és vallástudományi diplomával egyaránt rendelkezik.

Tanmenet

Topics to be covered

Online English Department