B2b általános tanfolyam

34 feladatcsomag, 23800 Ft

Kurzusleírás

A B2 a felsőfokú nyelvvizsga szintjének felel meg. Mi ezt a szintet négy részre bontottuk, ez a kurzus ennek a második része, így az első rész közvetlen folytatása. Ha nem az első résszel kezded, azt javasoljuk, nézd át a B2a kurzus tematikáját, és lehetőleg ismételd az ott említett részeket!

Feltételezzük tehát, hogy egy középfokú vizsgával vagy rendelkezel már, vagy tudásod alapján rendelkezhetnél. Ez az írásbeliséget tekintve azt jelenti, hogy alapvetően megértesz egy nem szakmai, átlagos nyelvezetű angol nyelvű újságcikket, meg tudsz fogalmazni kevés nyelvi hibával akár esszét, akár levelet, akár hivatalos iratot (emailt, levelet), és értelmezni is jól tudod ezeket. A szókincsed lehetővé teszi, hogy minden hétköznapi témában különösebb nehézségek nélkül tudj kommunikálni. Erről a szintről indulunk tehát.

Egyik fontos feladat rendszerezni azokat a tudnivalókat, amelyeket a korábbi szinteken már újként kellett megtanulnod. Így szóba kerülnek az igeidők, a szenvedő szerkezet, a függő beszéd, az összetett mondatok és így tovább. Ezeket azonban kicsit nehezebb szintű szövegekkel és példákkal vizsgájuk meg, és minden esetben tanulunk valami újdonságot is, olyan dolgokat, amelyek nem voltak igazán lényegesek a középfok felé haladva. Ezek még nem nüanszok (azokat magasabb szinteket vesszük), de érdekes és fontos nyelvi jelenségek lesznek.

Szókincset és szószerkezeteket tekintve a változatos és árnyaltabb kifejezésmód a célunk. A szinonimavizsgálatok kiemelt szerepet kapnak: mind szókincses gyakorlatokban, mind szövegvizsgálatokban alkalmad lesz megismerni és gyakorolni ezeket.

Stílus tekintetében is fontos célkitűzésünk van: elkezdünk komolyabban foglalkozni a különféle stílusokkal. Megismerkedünk a hivatalosság és formalitás különféle fokozataival, és a lezserség árnyalatait is elkezdjük vizsgálni.

A kurzuson számos újságcikk, hangfelvétel, videó és képi anyag is szerepel, és előfordul, hogy saját kutatást-keresést kérünk majd tőled.

Tanmenet

Nyelvtan

Szókincs, beszédtémák, kommunikáció

Online English Department