Igeidők 2

12 feladatcsomag, 4500 Ft

Kurzusleírás

A kurzus az Igeidők 1 c. kurzus folytatása, de felvehető az előző rész elvégzése nélkül is, ha a tanulónak inkább ezekre a típusú feladatokra van szüksége.

A kurzus feltételezi, hogy a tanuló más ismeri az igeidők általános szabályait, de a vonatkozó oktatóanyagokat itt is felvettük a tanmenetbe. A cél a további gyakorlás, és egyes kivételes esetek megtanulása és használata.

A kurzuson inkább az egyes igeidők összehasonlítását tartjuk szem előtt, például a simple és a perfect igeidők különbsége, a folyamatos (continuous) és az egyszerű (simple) különbsége vagy a befejezett és az egyszerű összevetése.

A kurzusanyagok között sok mintaszöveg vaan, amelyekben azt elemezzük, hogy miért milyen igeidőket használ a szöveg. A gyakorlások között van behelyettesítős, feleletválasztós, gap-filling, mondatfordítás és szövegfordítás is, esetenként pedig játékosabb vagy éppen nehezebb feladatok is.

Tanmenet

A tanmenet fontosabb részei:

Online English Department