Hivatalos és üzleti levelezés 2

10 feladatcsomag, 8000 Ft

Kurzusleírás

Ez a kurzus a hivatalos levelezés kurzusok 2. része. A kurzusok nem épülnek egymásra, bármelyikkel lehet kezdeni, bármelyket önállóan is el lehet végezni. A különbség a gyakorlás mennyiségében, a témák változatosságában és a kiegészítő anyagok mennyiségében van.

A kurzust neked ajánljuk, ha angol nyelven szeretnél munkaügyi és/vagy hivatalos leveleket írni, illetve ilyen leveleket helyesen, a kommunikációs szándékokat is pontosan megértve értelmezni. A hangsúly - követve a mai tényleges gyakorlatot - az email-beli kommunikáción lesz.

A kurzus célja, hogy megtanulj munkahelyi és hivatalos leveleket és emaileket írni többféle stílusban és témában. A kurzus sikeres elvégzése után képes leszel önállóan megfogalmazni emaileket és leveleket mind cégen belüli, mind pedig cégen kívüli címzetteknek, illetve magánemberként írt hivatalos leveleket (például álláshirdetésre jelentkezés, különféle intézményeknek írt levelek stb.). A kurzus gyakorlati szempontokat tart szem előtt: olyan típusleveleket tanulunk írni, amelyeket a tényleges mindennapi munkahelyi és hivatalos levelezés során gyakran kell alkalmazni (pl. meghívások, értesítések, napi kapcsolattartás ügyfelekkel és munkatársakkal, megrendelések, panaszok és ezekre adott válaszok stb.), de kisebb mértékben foglalkozunk a kevésbé szokásos típusokkal is (pl. részvétnyilvánítás, felmondó levelek, gyászhír stb.)

Stílust tekintve megtanuljuk, hogyan szokás közvetlen munkatársakkal, beosztottakkal vagy felettesekkel levelezni, milyen stílust kíván meg többek között a VIP ügyfeleknek írt levél, a hivataloknak vagy kiemelt szervezeteknek szóló levél. Fontos része a kurzusnak a stílust kifejező szavak és kifejezések megtanulása: hogyan lehet visszafogottan vagy éppen határozottan fogalmazni, milyen jegyei vannak a különféle érzelmeket és egyéb konnotációkat hordozó levélnek stb.

A kurzus során minden témánál és levéltípusnál mintaleveleket tanulmányozunk, a szavakat és kifejezéseket többféle módszerrel és gyakorlatokkal begyakoroljuk, és természetesen minden témánál saját levelet is kell írnia a hallgatóknak.

A nyelvi tanulmányok mellett a levelezési szokásokat is részletesen vizsgáljuk: milyen szabályokat érdemes vagy ajánlatos betartani a különféle levéltípusok megfogalmazásánál: mikor kell tömören, pontokba szedve fogalmazni és mikor érdemes teljes, stílusban is igényes levelet írni. Hogyan szokás megfogalmazni egy megbeszélés jegyzőkönyvét és hogyan egy köszönő levelet.

Tanulunk azokról a kulturális jegyekről is, amelyek a témánk szempontjából relevánsak. Így a formai jegyeken kívül megtanuljuk, hogy a különféle közlendőket milyen módon szokás kifejezni a különféle angol anyanyelvű országokban, és milyen eltérések mutatkoznak a magyarországi vagy a magyar nyelvű levelezéssel összehasonlítva.

A kurzust azoknak ajánljuk, akik legalább középfokot közelítő (B1-es szintű) írásbeli angol nyelvtudással rendelkeznek. Nyelvtani blokkunk nem lesz a kurzusban, de a mintalevelek vizsgálatánál sok esetben felhívjuk majd a figyelmet többek között nyelvtani jegyekre is.

Tanmenet

Az alábbi témakörök nem időbeli sorrendet jelentenek. Az egyes modulok akár többféle témát is érinthetnek, a felsoroltakon kívül még számos egyéb, kisebb téma is szerepel a tényleges tanmenetben.

Online English Department