Angol nyelvvizsgák - ismertetők angol nyelvvizsgákról

Általános ismertetők - A, B és C típusú vizsgák

You should know your ABC

A legtöbb nyelvvizsgán létezik külön szóbeli és írásbeli vizsgarész. A szóbelit A típusúnak, az írásbelit B-nek nevezik. Ha mindkét részből letetted a vizsgát és erről együtt kapod meg a vizsgabizonyítványt, akkor azt szokták C típusúnak nevezni. Újabban a C típusút komplex vizsgának is nevezik.

Teljesen logikus feltételezés, hogy ha van két külön vizsgapapírod szóbeliből és írásbeliből, akkor azt együtt bemutatva C típusúnak fogadják el. Ez azonban nem biztos, hogy minden esetben így van. Alapvetően egy kérelmet kell benyújtanod a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz (www.nyak.hu), hogy a szóbeli + írásbeli vizsgádat elfogadják "komplex" vizsgának. Sajnos az eljárás nem automatikus, bizonyos esetekben nem biztos, hogy megkapod. Azt javasoljuk, hogy a NYAK honlapján lévő - sajnálatos módon elég gyakran változó - szabályokat alaposan böngészd át, ha ilyen helyzet állt elő. A legbiztosabb azonban, ha megelőzöd a bajt, és tüstént komplex vizsgát teszel le, a szóbeli és az írásbeli részt is egyszerre.

A vizsgarészek tartalma

A listening feladatot minden akkreditált vizsgán kötelesek gépi hanggal megoldani, még ha anyanyelvi beszélők is a vizsgáztatók

A szóbelin kétféle rész szokott szerepelni: beszédkészség és hallot szöveg értése. A beszédkészség részt vizsgától függően egyszerűen vagy hihetetlen bonyolultan is megszervezheti a vizsgaközpont. Van, ahol ez abból áll, hogy beszélgetned kell a vizsgáztatóval. Máshol számtalan trükkel szórakoztatják a vizsgázót: szituációt kell húzni és eljátszani, elmesélni egy történetet rajzok alapján, két vagy három vizsgázó egymással beszélget, egy kiválasztott témában kiselőadást kell tartani és így tovább. A másik rész mindenütt ugyanaz: meg kell hallgatnod egy hangfelvételt és valamit csinálni vele: kérdésekre válaszolni magyarul vagy angolul, igaz-hamis kérdésekre behúzni a helyes választ, kiegészíteni valami szöveget, jegyzetet készíteni stb.

Az írásbeli igen változatos attól függően, hova mész vizsgázni. Biztos, hogy minden vizsgán szerepel az olvasott szöveg értése és a fogalmazás feladat. A szövegértésnél egy hosszabb-rövidebb szöveget kell olvasnod (olykor tényleg nagyon hosszú, pl. a Cambridge vizsgákon). Ez általában újságcikk. Utána vagy kérdésekre válaszolsz (angolul vagy magyarul), vagy egyéb feladatokat kell elvégezned. A fogalmazásnál vagy levelet vagy önálló fogalmazást (esszét) kell írnod, egyes vizsgákon pedig mindkettőt. Ezen túl lehet még gap-filling, feleletválasztós teszt, hibajavítás, egy szöveg összefoglalása stb.

search EN EN EN | Saját szótár | I should be so lucky = nincs nekem olyan szerencsém. Hát, szép is lenne!