Angol nyelvvizsgák - ismertetők angol nyelvvizsgákról

Általános ismertetők - Nyelvi szintek, KER szintek

A magasabb szinteken olykor a feladatok is bonyolultabban

A Közös Európai Referenciakeret (KER) az Európa Tanács által 2001-ben megjelentetett kézikönyv, amely nyelvtanulással, nyelvtanítással és értékeléssel foglalkozik. Azzal a céllal készült, hogy közös kiindulási alapként szolgáljon nyelvi tantervek, tantervi útmutatók, vizsgák, tankönyvek kidolgozásához. Az angol neve: The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

Ez a dokumentum felsorolja a nyelvi szinteket, összesen hatot: A1, A2, B1, B2, C1, C2, amelyben az A1 a legalacsonyabb, a C2 a legmagasabb szintet jelenti. Ma is létezik azonban az alapfok, középfok, felsőfok kifejezés a hivatalos dokumentumokban (vizsgabizonyítványokban is), de az egyértelmű megnevezés a KER szintek szerint történik. Hogy melyik KER-szint melyik szintnek felel meg, azt a NYAK határozta meg. Általában a B1 alapfoknak, a B2 középfoknak, a C1 és C2 pedig felsőfoknak felel meg. Érdekességként megjeggyezzük, hogy a dokumentumok szerint nem kell szégyenkeznie az A1 szintet elérőnek sem, és nem kell hátradőlnie a C2 szinttel rendelkezőnek sem, mert az A1 alatt is van még szint, és a C2 fölött is létezik nyelvhasználat.

Az egyes szinteknek szép neveket is adtak, így:

A1 Breakthrough Minimumszint
A2 Waystage Alapszint
B1 Threshold Küszöbszint
B2 Vantage Középszint
C1 Effective Operational Proficiency Haladó
C2 Mastery Mesterfok

Az egyes szintekhez részletes leírásokat találsz arról, hogy milyen nyelvi készségekben milyen követelményeknek kell eleget tenned a szinthez. Magyarul itt olvasható (PDF). Az Európa Tanács honlapján bővebb információt érhetsz el angol nyelven.

Könnyű vagy nehéz?

Van, aki erre (is) hihetetlen nagy diplomatikussággal válaszol, és azt mondja, mindegyik egyforma nehézségű - hát ezt illik mondania, ha már így megnyugtattak minket az arra hivatottak, hogy az egységes keretrendszer egységes képet ad a tudásszintről, a B2 az békettő, akárhogy is nézzük - mondják. Ez természetesen nem így van. Mi itt tanárként kétségtelenül a nyelvtanuló oldalán állunk, így kötelességünk pironkodás nélkül elárulni, hogy vannak nehezebb és könnyebb vizsgák ugyanazon a szinten.

Ugyanakkor fontos látni, hogy ez a nehéz-könnyű kérdés a legnagyobb részt egyéni megítélés kérdése. Alapvetően természetesen igaz, hogy egyetlen nyelvvizsgán sem fognak szép magas pontszámot adni a nyilvánvalóan rossz, akadozó, kevéssé érthető nyelvi megnyilvánulásaidra, tehát: angolul tudni kell.

Ha egy vizsgán van olyan feladat, ami neked nagyon nehéz, akkor válassz inkább másik vizsgát!

Az egyes feladattípusok azonban egyénenként változó módon vagy nehezebbek vagy könnyebbek lehetnek: van, aki nem csak utálja a gap-filling feladatot, hanem valóban mindig gyatra eredményt ér el benne, annak ellenére, hogy egyébként jól tud angolul. Az ilyen embernek azt tanácsolnánk, keressen olyan vizsgát, ahol nincs gap-filling (van olyan). Másoknak lehet, hogy képtelen feladatnak tűnik az, hogy képregény-szerű rajzok alapján mondjon el egy történetet, márpedig bizonyos vizsgákon ez kötelező feladat (pl. Euró). Van, aki túlzásnak tartja, hogy 4 reading feladat, 4 nyelvi kompetencia feladat stb legyen egy írásbeli vizsgán, és hogy az egy egész délelőttön át tartson (márpedig a Cambridge vizsgák ilyenek). Megint mások azt mondják, hogy ha azt várják el tőle, hogy szabatosan, profi fordító módjára fordítson egy angol szöveget magyarra, akkor az enyhén szólva túlzás, és nem a nyelvtudást, hanem a fordítást méri, s a kettő nem ugyanaz.

Egyszóval: nem tudunk mindenkire érvényes okosságot mondani erre a kérdésre. Ezt mindig egyénileg lehet eldönteni. Ha van angoltanárod, aki már jól ismeri a nyelvi képességeidet, akkor ő bizonyosan tud ennél sokkal többet is mondani, és természetesen te magad is el tudod ezt dönteni, ha végigböngészed a különféle angol nyelvvizsgák mintafeladatait. Tedd ezt, és válassz az alapján!

Egy dolog bizonyos: alapvetően kizárhatjuk azt a lehetőséget, hogy bármely nyelvvizsga vizsgáztató tanárai szeszélyes módon, igazságtalanul értékelnék a produkciódat. Olykor inkább az fordul elő, hogy a vizsgázó arra számított volna, hogy nem felelt meg a vizsgaprodukciója, ám az eredménykihirdetésnél nagy örömére azt látta, hogy sikeres nyelvvizsgát tett (holott semmilyen kapcsolatban nem állt a számára teljesen idegen vizsgáztatókkal). Ha bárki, bármikor az ellentétét tapasztalná, akkor fellebezésnek van helye - nem szoktak élni vele, és azt gondoljuk, nem véletlenül.

search EN EN EN | Saját szótár | I don't give a damn!: ki a fenét érdekli?