Angol nyelvvizsgák - vizsgaismertetők

Nyelvvizsgák ismertetője

Az alábbiakban azokat az angol nyelvvizsgákat mutatjuk be röviden, amelyek tapasztalatunk szerint nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot. A lista egyáltalán nem teljes. Az akkreditált vizsgák teljes felsorolását a www.nyak.hu oldalon találjátok meg. Mi egyrészt nem vettünk fel a listánkra minden akkreditált vizsgát, csak azokat, amelyekre a sokévi tapasztaltunk alapján a hallgatók többsége kíván felkészülni nálunk. Ugyanez az elv vezérelt minket, amikor felvettük a Magyarországon nem akkreditált IELTS vizsgát is.

Az ismertetőnk nem teljes körű. A technikai részletekel nem mindig foglalkozunk - ahhoz nézzétek meg az illető vizsga saját weboldalát és egyéb hivatalos kiadványait. Itt inkább röviden írtunk a vizsgákról olyan szempontból, hogy mi érdekelheti a vizsgára készülőt első körben. Ezt is tapasztalatból merítettük, annak alapján, hogy mit szoktak kérdezni tőlünk a vizsgára készülő hallgatók. Minden további információt megtalálsz akár a vizsgák oldalain, akár tőlünk, ha felkészítő tanfolyam iránt érdeklődsz.

Origó

Kétnyelvű, akkreditált nyelvvizsga. Kétnyelvűségéből következik, hogy fordítanod is kell, méghozzá angolról magyarra - magyarról angolra nem kell fordítani, de felsőfokon van egy ún. tömörítési feladat, ahol egy magyar nyelvű szöveget fele terjedelmében kell angol nyelven összefoglalnod. A kétnyelvűség azt is jelenti, hogy az olvasott szöveg értése feladatnál magyar nyelvű kérdésekre magyar nyelvű válaszokat kell adnod, illetve más feladatok leírása is magyar nyelvű. Akinek biztonságot nyújt a magyar nyelv jelenléte a vizsgán, annak érdemes megfontolni ezt a választási lehetőséget.

A szóbelin a szokásos feladatok vannak: általános beszélgetés, képleírásnak becézett feladat (valójában a kép alapján beszélgetni kell és nem a képet leírni), és persze magnóhallgatás, ahol magyar kérdésekre magyarul kell választ adnod.

A közép- és felsőfokú írásbelin van nyelvtani-szókincses feleletválasztós teszt (ezt totónak szoktuk csúfolni tanári körben, négy lehetőség közül kell beikszelned a helyeset), szövegértés és választásod szerint levél vagy fogalmazás.

Fontos különbség más vizsgákkal szemben: itt nincs gap-filling feladat, de van feleletválasztós teszt.

Honlap: http://itk.hu/

Hajdanán ez volt az egyetlen hivatalosan elsimert nyelvvizsga Magyarországon. Talán ezért, talán más okok miatt, de akkoriban kialakult egy általános mendemonda arról, hogy a tanárok szívatják a vizsgázót, hogy direkt megbuktatják, hogy többször is fizessen vizsgadíjat, és ki tudja még milyen rémtörténetek keringtek. Ennek a fele sem volt igaz már akkoriban is, ma pedig még egyértelműbb a helyzet: a vizsga természetesen átlátható, szigorú szabályok szerint működik, és persze kétség nem férhet a tisztességes vizsgáztatáshoz.

BME

A Rigóhoz hasonlóan ez is akkreditált, kétnyelvű vizsga. Van benne többféle gap-filling, olyan is, ahol meg van adva lista, és olyan is, ahol teljesen önállóan kell kitalálnod, mit kell beírni, viszont nincs feleletválasztós teszt (totó). A Rigóval ellentétben itt már angol nyelvűek a feladatleírások, és az olvasott szöveg értése feladatnál is angol nyelvű kérdésekre kell angolul válaszolnod. A fogalmazásnál itt is két feladat közül kell választanod egyet, itt is levél és esszé közül választhatsz (és ahogy más feladatnál, itt is angol nyelvű a leírás). Fordítás is van angolról magyarra, szótárt használhatsz hozzá.

A vizsga szerkezete szerintünk jól átlátható, egyszerű. Felkészítő könyvből ugyan nem lehetne Dunát rekeszteni, de a vizsga honlapjáról megrendelhető egy-egy felkészítő füzet az egyes szintekhez.

Honlap: http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/

ECL

A rövidítés feloldása: "European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages". Nemzetközi konzorcium dolgozta ki a vizsgát, a céljuk az volt, hogy egységes és összemérhető vizsgát alkossanak. Ne ijedj meg: bármely más akkreditált vizsgát teszel le, a bizonyítványod akkor is "egységes és összemérhető" szintet jelöl meg, a KER szintek alapján. A vizsgát tehát ne ezért válaszd, hanem bármiféle más okból kifolyólag (tetszés, mások javaslata, vagy csak úgy - először mindenképp alaposan tájékozódj). Akkreditált, egynyelvű vizsga.

A vizsga véleményünk szerint messzemenőleg átlátható, fölösleges bonyodalmaktól mentes. A szóbeli, a szokásos feladatok vannak: bemutatkozás, beszélgetés (két vizsgázó beszélget egymással és a vizsgáztatóval) és képek alapján önálló témakifejtés, plusz a "magnóhallgatás" becenevű feladat (ezt már csak így hívjuk, noha a magnó lassan múzeumi tárgy lesz, és nyilván cédét vagy számítógépről MP3-at játszanak le inkább).

Az írásbelin természetesen nincs magyar nyelv - nem kell fordítani, a feladatok leírása angol nyelvű, és az olvasott szövegre is angol kérdések, angol válaszok vannak. Olvasott szövegből és két fogalmazásból áll az írásbeli rész.

Nem tudjuk, honnan, hogyan, de bizonyos vizsgázói körökben terjed az a nézet, hogy az ECL egy meglehetősen könnyű vizsga lenne. Lehet, hogy ezt arra alapozták valakik, hogy a vizsga nem bonyolítja fölöslegesen a dolgokat, nem ad százötven reading feladatot és maga a vizsga nem vesz el egy egész napot az idődből. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a feladatok maguk könnyebbek lennének, mint máshol. Az olvasandó szöveg középfokon itt is újságcikk nehézségű, felsőfokon meg biztosan lesz benne bonyolult nyelvi szerkezet és ritkábban használt szavak, kifejezések is, a szóbelin pedig ugyanúgy tudni kell angolul a megfelelő szinten kommunikálnod, mint bárhol máshol. Könnyebbnek semmiképpen nem neveznénk - átláthatóbbnak igen.

Honlap: http://www.ecl.hu/

TELC

Ez egy németek által kidolgozott, akkreditált, egynyelvű nyelvvizsga. Ezt rövidíti: The European Language Certificates. Magyarországon a TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) birtokolja.

Kicsit jobban megdolgoztatják az embert, mint az előzőekben tárgyaltak, mind a szóbeli, mind az írásbeli több feladatból áll. Az írásbelin három reading feladat van (címek hozzárendelése szövegekhez, feleletválasztós teszt egy szöveghez, információk párosítása szövegekhez), van nyelvtani totó és gap-filling, és egy levél megírása. A szóbelin 5 feladat van. A bemutatkozás is párban folyik itt, több vizsgázó egyszerre beszélget, ahogy a többi vizsgarészen is két vizsgázó együtt produkálja magát. Egy prezentációt is elő kell adnod, amire a másik vizsgázó reagál majd valahogy (illetve te is reagálsz a másik vizsgázó prezentációjára), aztán van egy olvasandó szöveg, amelyre ugyancsak reagálnod kell szóban - a véleményedet kell kifejteni róla, és van egy ún. konszenzuskeresés, a két vizsgázó valamilyen feladatot kap, amiben közös nevezőre kell jutniuk.

Honlap: http://www.telc.hu/vizsgaleirasok

Euro

A vizsgából létezik egynyelvű és kétnyelvű változat is, mindkettő akkreditált. A kettő között kizárólag az a különbség, hogy van-e benne "közvetítés" rész vagy nincs. Többféle feladat van benne, mint egyes más vizsgákon. A hallás utáni értésben is három feladat van középfokon, a beszédkészséget pedig négy feladattal mérik. Van benne szituációs kártya (három szituációval, és a vizsgázók egymással oldják meg a szituációt), van "konszenzus" feladat, melyben a vizsgázók megbeszélnek egy problémát és közös nevezőre kell jutniuk, van egy képregényes feladat, amelyben rajzok alapján kell két percig beszélve elmondanod egy történetet, és a szokásos beszélgetés. Az írásbelin tíz feladatot kapsz, ha kétnyelvű vizsgát teszel, nyolcat, ha egynyelvűt. Az egyik közvetítős feladat, hogy (hivatalos) levelet kell magyarról angolra fordítanod. A másik kicsit trükkösebb: magnóról hallgatsz egy kétnyelvű párbeszédet: egyik szereplő angolul, másik magyarul beszél, neked pedig mindig az ellenkező nyelvre kell fordítanod a mondottakat, de nem követelmény, hogy szabatos, pontos legyen a fordításod. Olvasott szövegnél 3 feladat van: bekezdéscímeket bekezdésekhez párosíts, 9 szöveghez kell rendelned bizonyos állításokat (a kérdés tehát: melyik szövegben van meg az infó), és feleltválasztós teszt egy újabb szöveghez. Van ezen túl diktálás utáni írás szórul szóra, totószerű gap-filling, és egy újabb gap-filling előre megadott szavakból kiválasztva, ami kell. A fogalmazás két részből áll, levél, email vagy hasonló megírása, és egy fogalmazás.

A vizsga meglehetősen sok részből áll. Aki ezt nem kedveli, annak nem fog tetszeni. Sokaknak azonban nagyon is tetszik a dolog, az egyik legnépszerűbb viszgáról van szó. Tapasztalatunk szerint inkább a fiatalabb diákság körében közkedvelt, de persze mindenféle korosztály előfordul. Van valamennyi kiadvány a felkészüléshez, de nagyon soknak azért nem mondhatnók. Honlapjukról regisztráció után mintafeladatokat tölthetsz le (a többi vizsga esetében is igaz ez, máshol regisztrációhoz sem kötik a lehetőséget.).

Honlap: http://www.euroexam.org/

Cambridge

Egynyelvű, akkreditált vizsga, amelynek középfokú szintjéről részletesen is írtunk az oktatóanyagok között. Általában nehezebbnek tartják a vizsgázók, mint a többi vizsgát, és ezzel nincs túl sok okunk vitába szállni. A középfokú szintjét First Certificate-nek nevezik (FCE), tehát ne tévesszen meg a neve, a felsőfokot pedig Cambridge Advanced Examination-nek hívják, CAE rövidítéssel illetik. Van még egy magasabb szint is, a Cambridge Proficiency Examination (CPE), amelyik ezek szerint a felsőfok fölött van, és amely azoknak ajánlható, akik nem pusztán egy diplomához vagy munkahelyi nyelvpótlékhoz akarnak bizonyítványt bemutatni.

A vizsga minden szinten számos részből áll, amit egyesek már-már túlzásnak tarthatnak. Ez viszont úgy is megközelíthető, hogy ha az egyik részben elrontanál valamit, akkor még mindig van esélyed korrigálni azt a többi feladatban. A vizsga hatalmas előnye, hogy azt a világ minden részén egész biztosan ismerik, jóllehet az elismerés nem mindig automatikus: bizonyos külföldi tanulmányokhoz kikötik, hogy IELTS (ld. alább) vagy TOEFL vizsgával kell rendelkezned, a Cambridge vizsgát pedig nem sorolják fel az elfogadottak között.

További óriási előny, hogy ha bármely szintű Cambridge vizsgára készülsz, akkor milliónyi tankönyv közül választhatsz a készüléshez - és ez az előzőekben felsorolt vizsgák egyikére sem igaz.

Honlap: http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-education-take-a-uk-exam-cambridge-exams.htm

IELTS

A vizsga teljes neve International English Language Testing System, a rövidítést [aɪɛlts] (mármint ájelc)-nek ejtjük. Magyarországon a British Council szervezi. Nem akkreditált, egynyelvű vizsga. Mivel nem akkreditált, senkinek nem ajánljuk, aki magyarországi hivatalos helyre (diplomához, nyelvvizsgához, felvételihez, nyelvpótlékhoz stb.) akar vinni bizonyítványt, jóllehet ha már megvan ez, akkor honosítási kérelmet adhatsz be (bővebben a www.nyak.hu oldalon). A vizsgát leginkább azért szokták választani, mert előírta valaki nekik: ha külföldi munkára jelentkezel vagy külföldi egyetemre felvételizel, esetleg bevándorolnál Ausztráliába vagy más angol nyelvű országba, akkor lehetséges, hogy ez az egyik elfogadott vizsga, amit megkövetelnek, esetleg az alább ismertetett TOEFL vizsga mellett (mármint vagy ez, vagy az).

A vizsgának nincsnek szintjei, ehelyett az elérendő pontszámot szokták megadni például az egyetemek vagy munkahelyek követleményként. Maximum 9 pont érhető el, 5-től megfelel a középfoknak, hat és féltől pedig a felsőfoknak. Ezen túl kétféle típus létezik: egy general English, és egy academic English nevű. Ez utóbbin tanulmányi munkákhoz szükséges készségeket mérnek, például grafikonok szöveges írásbeli értelmezését. Szóbeli és írásbeli része van mindkét típusnak, a szóbeli megegyezik.

Honlap: http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-education-take-a-uk-exam-ielts.htm

TOEFL

A rövidítés ezt teszi: Test of English as a Foreign Language, a rövidítést tőfl-ként mondjuk ki). Egynyelvű, nem akkreditált vizsga, ugyanazok vonatkoznak rá, amit fentebb az IELTS-ről írtunk: ezt is azért választja az ember, mert kötelezte rá a külföldi munkahely vagy egyetem, ahova épp jelentkezni kíván, ennek sincsenek szintjei, mint alap-közép vagy felső, hanem pontszámokat érhetsz el benne.

A technikai fejlődés meghatotta a vizsgakészítőket (ezzel mi szimpatizálunk persze), és ennek következtében ma már az internetes vizsgatípus a sztenderd (ezt iBT-nek, internet based testnek hívják), noha papíralapút (PBT) is letehet még az ember egyes helyeken. Az internetes vizsga természetesen nem azt jelenti, hogy otthoni magányodban letehetnéd a vizsgát - felügyelet mellett kell vizsgáznod, de a legtöbb résznél emberi beavatkozás nélkül, az interneten. A pontozás bonyolult, változott is a papíralapú, majd a számítógépes, és végül az internetes formáknál - olvasd el a holnapon a téged érdeklő pontszámokat! Mind az IELTS, mint a TOEFL a tanulmányi életre koncentrál, tehát várható, hogy egyetemi élettel, tanulmányokkal kapcsolatos témák jönnek elő az általános témákon kívül.

Honlap: http://www.ets.org/toefl

search EN EN EN | Saját szótár | Itt van egy újabb lezser kifejezés: You've been had: na téged jól átvertek.