Scrabblesearch EN EN EN | Saját szótár | on the contrary - ellenkezőleg. (Ha az imént mondott dolognak épp az ellenkezőjét állítod)