Scrabble
search EN EN EN | Saját szótár | I couldn't care less - ezt mondd "kit érdekel, teljesen hidegen hagy" és hasonló jelentésekben.