Könyvtár - DrámairodalomDrámairodalomsearch EN EN EN | Saját szótár | You bet - ez olyasmi, mint magyarul a "persze, naná". Szó szerint fogadhatsz rá